Ek bely - Francois Lamprecht

Sondag kom lê ‘n groep jong gelowiges belydenis af. Dis altyd ‘n interessante reis om dop te hou. Een van die stappe wat hulle moet neem om in ons gemeente belydenis af te lê is ‘n oriëntasie geleentheid waar ons die vier beloftes wat hulle maak goed deurtrap. Dis altyd merkwaardig om die skok op hul gesigte te sien wanneer hulle besef dat dit nie gaan oor “ek glo in Jesus” nie, maar eerder oor ‘n diepgaande verbintenis aan ‘n geloofsgesin. Aan die kerk.
Dit val altyd eers snaaks op die oor...kom bely ek nou dat ek glo in die kerk? Ek dog dit gaan net oor Jesus. Wel...ja en nee. Natuurlik is jou geloof in Jesus, maar drie en ‘n half van die vier beloftes van Openbare Belydenis van Geloof gaan oor jou deelname en verantwoordelikheid aan ‘n geloofsgemeenskap. Vir party is dit ‘n vreemde idee. Ons dink nie altyd aan die kerk as so belangrik nie. Ons hoor baie dat mense sê ek glo in Jesus, nie in die kerk nie.

Dit klink dalk baie oulik, maar hier’s die probleem: Jesus glo in die kerk.

Jip. Hy doen. Hy was nog altyd besig om mense deel te maak van Sy gemeenskappe en Hy doen dit vandag nog. Familie is vir Hom baie belangrik. Gelowiges het nie die opsie om deel van so ‘n gemeenskap te word nie- ons het ‘n opdrag dat ons deel van die kerk moet wees. Gelowige op hul eie oorleef selde hierdie wêreld. God gee ons vir mekaar en ons is verantwoordelik vir mekaar se groei, opbou en versorging.

As jy al belydenis afgelê het lees gerus hier weer die vier beloftes wat jy gemaak het. Leef jy dit uit?

Ten eerste: Glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is?
Ten tweede: Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard, en alle Ieringe wat daarvan afwyk, te verwerp?
Ten derde: Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike Verlosser is en dat jy Hom liefhet? Beloof jy om Hom te dien, sy Naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem?
Ten slotte: Beloof jy dat jy jou onderwerp aan die kerklike opsig en tug?
Posted in
Tagged with , , , ,

Related Posts

Recent

Archive

Categories

Tags