Gesonde ek - Charles James

2020 was ’n vreemde jaar! En 2021 lê voor ons. Wat dit alles vir ons inhou, weet ons nie!
Ons as kollegas en Gemeente Raad is terdeë bewus dat baie van ons lidmate onder groot emosionele en finansiële spanning verkeer en sal graag in hierdie jaar daarop wil fokus om lidmate te begelei om God se stem te hoor oor gesonde menswees en die krag van God te beleef in die genesing van seer en pyn.
Soos jy reeds weet is ons die afgelope paar jaar besig om ’n aantal geloofsritmes in te oefen om ons te help om dieper te groei in ons verhouding met God, mekaar en ander. Vir die eerste deel van 2021 gaan ons stilstaan by die “gesond wees” ritme.
Die hart met die pleister. Ons gaan gesels oor skuld en skuldgevoelens, oor gesonde konflik, gesonde selfsorg, gesonde selfbeeld, gesonde hantering van mislukkings, gesonde grense, gesonde self-verstaan en hoe om vanuit God se genade te leef.
Na die Paasnaweek gaan ons vir ’n paar weke stilstaan by die tema “Gesonde ons”. Hier gaan ons fokus op gesonde huwelike en gesonde gesinne. Na Pinkster gesels ons vêrder oor gesonde gemeenskappe.
Ons sal binnekort in detail kommunikeer oor hoe die onderskeie bedieninge in die gemeente voortgaan indien daar nie fisiese byeenkomste mag wees nie.
Mag jy die Here se genesende krag deur die werking van die Heilige Gees in jou lewe ervaar!
Ons wil graag die seënbede van Franciskus vir jou toe-bid:
Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef;
Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede;
Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar sodat jy ‘n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander.
En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy ‘n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie.
Pellissier groete,
Charles James

Related Posts

Recent

Archive

Categories

Tags