'n Voorbeeld - Charné Viljoen

Een van die doop beloftes wat ouers/voogde maak, is: “Beloof jy om hierdie kind, van wie jy vader en moeder (of voog) is, in dié leer na dié beste van jou vermoë te onderrig en te laat onderrig?” Ons kan ‘n lekker in diepte gesprek hê oor wat dit beteken om ‘n belofte te maak en wat die implikasies daarvan op ons lewens is, want dit is tog belangrik. Maar ek wil graag die fokus laat val op die tweede gedeelte van die woorde hierbo: “te onderrig en te laat onderrig.”
Wanneer ouers hierdie belofte maak, neem hulle in die eerste plek verantwoordelikheid om self hulle kinders te leer wie God is en wat dit beteken om deel van God se koninkryk te wees. Dit vra van ouers om nie net met woorde vir ‘n kind te leer nie, maar ook deur ‘n leefwyse. Die manier hoe kinders die beste leer is tog deur ‘n voorbeeld.
Wat ‘n groot verantwoordelikheid is dit nie...
Gelukkig is ons as gemeente saam met jou op hierdie pad en wil ons graag in hierdie groot taak jou hande vat (figuurlik gesproke natuurlik – Covid...) Ons wil graag ouers ondersteun en daarom bied ons kategese materiaal aan wat ons glo werklik ‘n impak op ‘n kind se lewe kan hê. Dit word as hulpmiddels/“tools” aan ouers gebied om die kinders op ‘n pret en insiggewende wyse meer van God en Sy koninkryk te leer.
Tydens die inperkings kan ons nie fisies bymekaar kom nie, maar die verantwoordelikheid van die ouer bly steeds staan. Ons kan steeds julle as ouers ondersteun en daarom bied ons op ‘n virtuele manier hulpmiddels en vra ons dat julle as ouers dit sal gebruik om julle kinders se geloofsreis saam met hulle aan te pak.
Registreer asb. jou kind vir 2021, indien jy nog nie het nie. Sodoende kan ons effektief met elke ouer kommunikeer en hande vat, selfs wanneer ons nie fisies mag nie.
Julle is welkom om die Gr.1-6 kategese materiaal deur die week tydens kantoorure OF Woensdae tussen 17:00-18:00 by die kerkkantoor af te haal.
Laat weet gerus indien jy enige vrae het.
Charné Viljoen

Recent

Archive

Categories

Tags