Verandering - Charné Viljoen

“ Enige verandering, selfs verandering ten goede, word altyd met terugslae en ongemak vergesel.” - Arnold Bennet
Deur die afgelope jaar het ons regoor die wêreld verandering en onbekendheid beleef. Ons ervaar al meer en meer wat die impak van die pandemie op ons lewens was en steeds is. Ons hoor gereeld hoe moeg en uitgeput mense is en hoe groot die druk is wat hulle ervaar, veral ook ons jongmense. Ons is nog meer bewus van die verliese en seer wat mense ervaar. Ek wil jou graag uitnooi om met iemand wie jy vertrou hieroor te gesels. Praat oor dit wat jy beleef het of steeds beleef. Gee vir jouself ruimte om werklik deur die emosies, goed of sleg, van hierdie groot verandering te werk.
Daar is ook goeie nuus. Saam met die terugslae en ongemak het daar geleentheid vir groei en nuwe lewe gekom. Ons kan reflekteer oor wat ons die afgelope jaar van onsself en ons geliefdes geleer het en ons kan leer om dit te waardeer. Ons het hier by Pellissier Gemeente ook baie geleer en gegroei...ons doen steeds. Ek wil graag my waardering uitspreek teenoor elkeen wie deel van hierdie groei geleentheid vorm. Julle, elkeen wie deel vorm van hierdie gemeente, het ons gehelp om met bedieningswerk voort te kan gaan, selfs in uitdagende tye. Verder het ons tegniese span ook ‘n besondere bydrae met die aanlyn bediening gemaak. Daar was ook terugslae en ongemak, maar dankie dat julle saam gegroei het en steeds doen!
So hoe hanteer ons verandering? Hoe hanteer ons die onbekende wat saam met verandering kom? Dit is iets waarmee elkeen van ons gekonfronteer word en wat elkeen van ons in ons lewe moet hanteer.
  • - Praat met God oor jou veranderinge, verliese en seer
  • - Dank God vir groei geleenthede en vra dat Hy jou sal help om dit raak te sien
  • - Leer hoe om verandering op ‘n gesonde manier aan te pak en te hanteer
  • - Praat met jou geliefdes en mense wie jy vertrou, wie saam met jou die pad kan stap
  • - Kom praat met ons indien jy ondersteuning nodig het
Ons is steeds op reis en soek voortdurend na areas waar groei en nuwe lewe tot eer van God se koninkryk kan ontstaan. Ons wil julle dus graag uitnooi om saam die reis aan te pak, saam die terugslae en ongemak te beleef sodat ons saam tot eer van God kan groei.
Charné Viljoen

Recent

Archive

Categories

Tags