My lewensmotto - Deon Langenhoven

Ek en Marietjie lees in die week gedurende ons stiltetyd uit 1 Petrus 3 in die Boodskapvertaling.
In vers 1 staan daar: ….”Wees ‘n goeie vrou vir jou man”.
Later in vers 7 staan daar ook: “Net so moet ‘n man hom goed gedra in sy gesin”.
DIt het my laat wonder wat dit nou eintlik beteken om goed te wees en te doen….?
Die dag daarna luister ek na ‘n prediker wat toe sê dat Jesus se lewensmotto was “om goed te doen”.
Jesus het goed gedoen waar Hy gaan; Siekes gesond gemaak, vir honger mense kos gegee, regtig na mense geluister, selfs tyd vir kinders gemaak….
Hy het ook mense geleer en Sy insigte met hulle gedeel.
Hy leer ons om anders te dink en te kyk na situasies. Hy gebruik byvoorbeeld lelies en mossies om ons te leer om ook die klein dingetjies raak te sien en te waardeer en God wat sorg daaragter raak te sien.
In hierdie tyd waar die COVID-19 virus ons en eintlik die hele wêreld letterlik tot stilstand gebring het, is dit dalk goed om weer te besin oor my en jou “lewensmotto”….
Klink vir my Jesus wil hê ons moet eenvoudig gaan goed-doen wat ons ook al doen en goed wees vir ander…. Ja selfs vir ons vyand kos gee as hy brood vra….
In hierdie seisoen van die kerkjaar kan ons mekaar ook herinner dat die Heilige Gees in ons woon as kinders van God en ons wil lei in ons goed-wees-vir-ander elke dag.
Ek het besluit “Goeddoen soos Jesus” gaan ook nou my lewensmotto wees. Wat besluit jy vandag gaan joune wees?
Vriendelike Pellissiergroete
Deon Langenhoven

Recent

Archive

Categories

Tags