Staan op en loop - Charné Viljoen

“Staan op!  Neem jou slaapmat en loop.”
 Dit is die woorde waarmee die Wêreldbiddag vir Vroue hierdie jaar mee ingelei word.  Jaarliks word daar op ‘n ander land se vroue gefokus en hierdie jaar is die fokus op een van ons susterlande: Zimbabwe. Die Wêreldbiddag vir Vroue organisasie het die volgende op hulle webwerf geplaas:
 “Zimbabwe het vir baie jare politieke geweld beleef. Sommige gemeenskappe beleef steeds die nagevolge van die trauma en spanning. God moet ons eers genees voordat ons in vrede en liefde teenoor mekaar kan optree. Tydens die nasionale verkiesing in Zimbabwe in 2008 het daar orals in die land geweld uitgebreek en veral vroue, is geteiken en mishandel. Kerke of gemeenskaps-organisasies het hierna hul eie vredesbouproses ontwikkel om die slagoffers te help om die trauma te oorkom. Hulle moes ook die publiek opnuut bewus maak om teen geweld op te tree en opleiding in gemeenskappe aanbied om volhoubare gemeenskaps-ontwikkeling te bevorder. In die lig hiervan doen die vroue van Zimbabwe ’n beroep op ons om aksie te neem: Staan op! Neem jou slaapmat en loop! ” Jesus gee ons die geleentheid om deur die werking van die Heilige Gees genees te word. Ons moet slegs die verandering wat God wil bewerkstellig aanvaar – om op te staan, ons slaapmat te neem (wat dit ookal vir elkeen in sy/haar konteks beteken) en te loop. Hy bemagtig ons om die keuse te maak om genees te word, om fisies, geestelik, verstandelik en emosioneel gesond of heel te word. Wanneer ons self genees is, kan ons in vrede met God, onsself en ons gemeenskap leef. Jesus stuur ons na die wêreld: “Soos die Vader my gestuur het, stuur ek jou.” Eers as ons genees is, kan ons waarlik God se liefde en deernis in ons gemeenskappe uitleef. Ons kan slegs vir mense hoop bring deur kreupeles en siekes na Jesus te lei, sodat hulle genees kan word en met God versoen kan raak. Slegs dan kan ons mense vergewe en ’n pad van vrede loop. Slegs dan kan ons ander help om innerlike vrede te vind. Die uitnodiging van die Here: “Staan op! Neem jou slaapmat en loop”, is vandag nog net so geldig en relevant. Wanneer ons aksie neem, God gehoorsaam en op Hom alleen vertrou, wag daar ’n nuwe opwindende lewe in Jesus Christus op ons. Daarom, “Staan op! Neem jou mat en loop!!”
 Mag ons as huisgesin van God vir mekaar bid, maar ook vir die wêreld rondom ons.  Mag elkeen van ons opstaan, ons slaapmat vat en loop na die plekke waarheen God ons wil stuur om vir ander mense te bid – nie noodwendig net vir vroue nie, maar vir elkeen wie nodig het om iets van God se hand in hulle lewe te beleef.  Mag ons sáám mekaar se laste dra.
 Charné Viljoen

Related Posts

Recent

Archive

Categories

Tags