#Im Staying - Charles James

Meer as 500 000 lede – en dit in ‘n maand se tyd! ‘n Facebook blad wat in ‘n tyd van wanhoop weer hoop bring! Postiewe verhale van goeie rasseverhoudings, van mense wat vir mekaar omgee, van opbouende woorde en dade...
 
 Ek is dankbaar vir die blad en dis vir my lekker om in ‘n negatiewe klimaat hierdie positiewe stories te lees.
 
 Tog is dit ook met gemengde gevoelens. Die groep is vir almal wat lojaal is aan Suid Afrika. Ek wonder – hoe sou die land gelyk het as almal wat sê dat hulle Christene is, lojaal aan God sou leef? Werklik soos Geesvervulde dissipels die gesindheid van Jesus openbaar... Dan sou hierdie blad dalk nie nodig gewees het nie – want die land sou anders lyk! Ons moet ook vir mekaar sê dat ware hoop oor baie meer as net ons aardse lewe gaan. Dit gaan oor verlossing, oor die ewige lewe. Alhoewel ons aardse lewe baie belangrik is, is dit ‘n klein deeltjie van ‘n baie grote verhaal. Ons is pelgrims en nie setlaars nie...
 
 Pellissier Gemeente bevind haarself in ‘n seisoen van dieper. ‘n Begeerte om dieper te groei in ons verhouding met die Here, met mekaar en met elkeen wat ons pad kruis. Dis ons droom dat die Here ons as geloofsfamilie sal gebruik om sy hande en voete in hierdie wêreld te wees. Om mekaar en ander met die gesindheid en boodskap van Jesus Christus te bedien.
 
 Mag ek en jy, daar waar ons elke dag leef, draers van die GOEIE NUUS wees! Mag hulle wat na ons kyk, sien en beleef dat ons as begenadigdes vanuit die verlossing in Jesus Christus leef!
 
 Charles James

Related Posts

Recent

Archive

Categories

Tags