NG Kerk in die nuus - Charles James

Die NG Kerk in die nuus vir al die verkeerde redes...
 
Die NG dominee wat nie glo in die kinderdoop nie, die NG dominee wat betrokke is by intergeloof initiatiewe, die grootste NG Gemeente in die land wat dreig om weg te breek...en die hofsaak waarin die NG Kerk haar bevind het rondom die besluite oor selfde geslag verhoudigs...
Is dit al nuus wat oor die NG Kerk kan berig kan word? Is dit die somtotaal van wat in meer as 1000 gemeentes regoor die land gebeur? Nee, verseker nie!!!
Die nuus-media het egter die geneigdheid om slegte nuus soos bloedhonde uit te snuffel en soms baie selektief met die konteks en ware feite te werk. Goeie nuus verkoop mos nie so goed soos slegte nuus nie!
Ek dink aan die kommentaar wat ‘n kollega verlede week oor hierdie saak op sosiale media gelewer het: “Die kerk is al weer in die nuus om al die verkeerde redes! Wat my net opval is die dun rantjie waarop joernaliste balanseer om nie af te val na die kant van openbaarmaking van feite, maar ook nie die leser te lank laat wonder hoe steek die vurk in die hef nie!”
Ek dink aan die gemeente waarvan ek bevoorreg is om ‘n leraar te wees. ‘n Gemeente wat erens maak om God se wil te soek, om relevant kerk te wees in ‘n unieke tyd en plek waar God ons roep om sy lig te reflekteer. Ek dink aan begaafde en toegewyde lidmate wat die Here op vele tereine dien. Ek dink aan 1000 klein dade van gehoorsaamheid wat God se koninkryk laat kom, verhaaltjies van hoop! So ook in baie ander gemeentes. Ek dink aan die NG Kerk in die breë...verseker nie ‘n kerk sonder foute nie...maar ‘n kerk wat nie wegskram van moeilike sake nie, wat poog om getrou en verantwoordelik met die Bybel om te gaan.
Mag ek en jy, daar waar ons elke dag leef, draers van die GOEIE NUUS wees! Mag hulle wat na ons kyk, sien en beleef dat ons as begenadigdes vanuit die verlossing in Jesus Christus leef!
Charles James

Related Posts

Recent

Archive

Categories

Tags