GR Nuus - Mei 2019

  • Ons eie boorgatwater op pad!
Die boorgat is geboor en ons het water gekry van so 500l per uur. Die maatskappy wat geboor het, het ons nie geld gevra om te boor nie. Ons moes net die diesel betaal. Hulle sal binnekort vir ons die gat kom sink en die nodige toerusting oprig dat ons die boorgat kan gebruik. Ons vra verskoning as die boordery enige ontwrigting veroorsaak het. Baie dankie vir almal wat hulp aangebied het om te help met die boorgat.  
  • Gratis Wi-Fi: ‘n geleentheid duisend!
Dit is ‘n voorreg om WiFi gratis te kan aanbied en te kan gebruik. Die GR nooi almal om gebruik te maak van hierdie fasiliteit. Skakel net in op die netwerk genaamd Pellisier. Geen wagwoord (password) word boonop benodig nie.
  • NG Pellissier App (Toepassing)
Baie dankie aan Ds Francois wat ‘n baie volledige verduideliking van hoe om die NG Pellisier App te gebruik en waarvoor dit alles gebruik kan word, op die internet beskikbaar gestel het. Klik net op “App Tutorials” om toegang te verkry. Ons app het tans meer as 1500 gebruikers.
  • Nuwe manier van doop 
As deel van ons vier weke fokus oor die doop het die leraars en die Gemeente Raad weer besin oor die wyse waarop ons dope in eredienste bedien asook die formaat van ons doopkategese. Ons het besluit om die doopgeleenthede meer persoonlik en spesiaal te maak. Die ouerpare word een-een opgeroep waarna hulle by ‘n knielbankie langs die doopvont kniel. Hier antwoord hulle op die doopvrae, word hulle aan hulle eie doop herinner en ’n gebed word gelees wat hulle vir self vir hulle kind geskryf het. Ons wil graag lidmate help om die diep en ryk betekenis van hulle eie doop by elke doopgeleentheid te vier. Die doopkategese word ook vanaf die tweede semester aangepas. Dit sal voortaan uit vier kontak sessies bestaan met opdragte wat by die huis gedoen word. Ons is opgewonde oor die dieper wandel rondom die doop!
  • Nuus van ons sendelinge in Japan
Die jong sendingpaartjie, Elmar en Nadine du Rand, het vanjaar op 30 Maart veilig in Japan geland. Hulle is baie dankbaar vir die geleentheid om voltyds aan die kweekskool te kan studeer. Hulle het ‘n mooi en gerieflike woorstelletjie by die kweekskool en hulle het ook twee nuwe fietse gekry om mee rond te ry! Hulle waardeer die ondersteuning van die kweekskool personeel en medewerkers in Japan. Hulle vra dat ons bid vir:
  • motivering en ywer om die Japanese taal onder die knie te kry;
  • vriendskapsbande te bou met die kweekskool studente en Japanese in die omgewing;
  • ‘n noue verbondenheid met die Here sodat hulle naby aan Hom kan wandel in gehoorsaamheid;
  • finansies – hulle benodig nog gereelde maandelikse ondersteuning;
  • volgehoue voorbidding vir die medewerkers in Japan.      
Posted in
Tagged with , , , , , , ,

Related Posts

Recent

Archive

Categories

Tags