‘n DIEPER 2019- Charles James

Ek hoop die meeste van julle kan ons reeks “Dieper Ritmes” van Augustus en September 2018 onthou! Na afloop van die reeks het vyf leiersgroepe (die Gemeente Raad, Jeugbedieingsleiers, Leiers uit die Kinderbediening, Omgeegroepleiers en leiers vanuit die Ondersteunigs-bedieninge) as loodsgroepe vir drie maande weekliks in klein groepe ontmoet om op ‘n dieper vlak met die ritmes om te gaan. Ons is so opgewonde oor die verdieping wat ons in hierdie avontuur-reis beleef het! Ons beplan dat hierdie belewenis en dieper groei vir elke lidmaat beskore sal wees...want as gemeente wil ons in ons stad en land vanuit God se liefde leef en bedien, sodat die wêreld kan glo!
Ons prediking en reekse vir die volgende tydperk gaan by hierdie ritmes aansluit. Dit is ons droom dat elke lidmaat dieper sal groei in sy/haar verhouding met die Here asook in hulle verhouding met mense naby en ver van hulle.

Ons preek- en bedieningsbeplanning vir die jaar sien as volg uit:
 
1e Kwartaal tot voor Paasnaweek: Reeks uit Jeremia – “Prente van Passie” (Middelpunt van die Ritmes – my prentjie van God en myself). Hierdie reeks word in Februarie deur ’n korter 4 weke reeks oor die doop onderbreek wat ons gaan help om vanuit die doop nuwe prentjies van God en myself te ontdek.
2de Kwartaal tot in Julievakansie: Reeks oor die invloed van my prentjies van God op gebed (Kombinasie van ritme 1 en 2)
3de Kwartaal: Reeks oor gebed (Ritme 2)
4de Kwartaal: Reeks oor “community” (Ritme 3)
2020: Skop ons af met ’n reeks oor die skoene ritme (Ritme 6).

Namens ons as leraars bid ons jou ’n geseënde 2019 toe! Mag jy dieper groei en jou verhouding met God, met die mense wat naby jou is maar ook met hulle wat die Here oor jou pad mag stuur!
Charles James
Posted in
Tagged with , , ,

Related Posts

Recent

Archive

Categories

Tags