Pellissier Embleem

Sondae: 08:15 en 10:00  |  Skoolvakansies en langnaweke 9:00  |  Jeugdiens: 18:30

Tel: 051 4224 917  |  Epos: ngk@ngkerkpellissier.co.za  |  Adres: Vlakfonteinlaan 6

                                    GEDAGTE VIR DIE WEEK

22/04/2016

NG PELLISSIER SE LUISTER PROSES RAKENDE SELFDE GESLAG VERHOUDINGS

Die Gemeente Raad het op Maandagaand 09 November 2015 besluit om in die lig van sy eie verklaring luisterend na God en die konteks waarbinne Hy ons roep om sy lig te wees ‘n reis te onderneem rakende die besluite van die Algemene Sinode oor Selfde Geslag Verhoudings. Die Gemeente Raad het gesê dat ons ‘n standpuntinname sal maak wanneer ons oortuig is dat ons as gemeente genoegsaam geluister het en vrede het oor wat ons glo God se wil is rondom hierdie saak.
Die Gemeente Raad kom na elke gespreksessie van die luister proses bymekaar en voer dialoog om dan by punte uit te kom waaroor ons saamstem. Ons stuur ook, na elke geleentheid, ‘n elektroniese vraelys na al die lidmate wat die gesprek bygewoon het. Sodoende help dit die Gemeente Raad om ook die stem van die gemeente te hoor. Ons is nou halfpad deur die reis en ons het dit goed gedink om verslag te doen oor die sake waaroor daar konsensus is.

Na die gespreksgeleentheid wat prof. Jan Albert van den Berg gelei het, het ons oor die volgende sake saamgestem. Elkeen moet ‘n gesindheid hê om sy standpunt(e) te laat toets en elkeen moet bewus wees dat ons met ‘n bepaalde “bril” na die saak kyk. Ons wil deurgaans God se wil in die saak soek. Ons stem ook saam dat ons na mense moet luister wat ander standpunte as ons het en oop moet wees om ons eie standpunte te toets.

Na die gespreksgeleentheid wat prof. Dap Louw gelei het, het die Gemeente Raad oor die volgende sake saamgestem: ‘n Mens se seksualiteit is nie ‘n keuse nie. Ons stem ook saam dat seksualiteit op ‘n kontinuum lê en dat die oorsaak van homoseksualiteit ‘n baie komplekse saak is en waarskynlik gepaard gaan met ‘n kombinasie van baie faktore.

Na die gespreksgeleentheid met ds. Helgard Janse van Rensburg is oor die volgende sake saamgestem: Die Gemeente Raad herbevestig dat die huidige luisterproses wat NG Pellissier deurloop, die regte besluit was. Ons stem saam dat die onverwagse besluit van die Algemene Sinode (hoe ongemaklik ook al vir sommige) die Gemeente Raad gedwing het om verder oor die saak van selfde geslag verhoudings te dink. Die Gemeente Raad is ook van mening dat van die besluitnemingsprosesse van die Algemene Sinode baie verwarring by lidmate veroorsaak het en die kerk seergemaak het.

Na die gespreksgeleentheid met prof. Hermie van Zyl het ons oor die volgende sake saamgestem: As gelowiges het ons die taak om, onder leiding van die Heilige Gees, die Bybel met groot verantwoordelikheid te interpreteer en soms te her interpreteer. Om verantwoordelik met God se Woord om te gaan, moet ons weet dat:
- ons God se leiding nodig het;
- die Here medegelowiges se insigte gebruik om ons te help met die interpretasie van die Bybel (geloofswaarhede behoort nie aan individue nie, maar aan geloofsgemeenskappe);
- ons die wetenskap nodig het om tekste verantwoordelik te interpreteer en soms te her interpreteer.

Na die gespreksgeleentheid met prof. Johan Janse van Rensburg het ons oor die volgende saak saamgestem: Ons moet altyd daarteen waak dat ons interpretasie en her interpretasie van die Bybel nie die kern geloofswaarhede van die Bybel, soos vervat in ons belydenis skrifte, in gedrang bring nie.

Die res van die luister geleenthede is soos volg:
04/05/2016 Luister na ouers van homoseksuele kinders se verhale

18/05/2016 Luister na homoseksuele persone se verhale

22 tot 25 Mei Tydens die Pinkster reeks, wat deur prof. Stephan Joubert gelei word rondom die tema “God se wil”, sal ons verder help in die “Luister proses”.

08/06/2016 Wat sê die Ou Testament (Levitikus 18:22) Prof. Fanie Snyman

22/06/2016 Wat sê die Nuwe Testament (Rom. 1:24-27) Prof. Francois Tolmie

 

-         ONTHOU ons FAMILIEFEES Woensdag 27 April!  JY MAG DIT NIE MIS NIE!

 

 

Groete,

Charles James

  

 

Kliek hieronder om ons Youtube blad en die Jeug se Facebook bladsy te besoek:

youtube

https://www.facebook.com/groups/pellissierjonk/

Facebook(Kliek op opskrif vir skakel na Facebook bladsy)

KFC - Kids For Christ
KFC - Kids For ChristApril 14th, 2016 at 3:09pm
So kan ons leer bid...
   View on Facebook
KFC - Kids For Christ
KFC - Kids For Christ added a new photo.April 5th, 2016 at 9:00am
   View on Facebook
KFC - Kids For Christ
KFC - Kids For Christ added a new photo.March 18th, 2016 at 4:29pm
   View on Facebook
KFC - Kids For Christ
KFC - Kids For ChristMarch 8th, 2015 at 5:18pm
Lekker poppekas vandag! Volgende week is ons laaste byeenkoms vir die kwartaal.
   View on Facebook
KFC - Kids For Christ
KFC - Kids For ChristMarch 1st, 2015 at 4:39pm
Dink jy ook hoe awesome dit moes gewees het om te kon leef in die tyd van die 10 plae. Om te sien hoe God die Egiptenare straf. Dink net hoe amzing dit moes gewees het om deur die woestyn te trek en jy kan SIEN hoe God voor jy uittrek in 'n vuur- of wolk kolom.
   View on Facebook

NG Pellissier

NG Gemeente Pellissier sien haarself as deel van God se familie wat Sy hande en voete in die wêreld is - daarom bedien ons mekaar en ander met die gesindheid en goeie nuus van Jesus Christus. Lidmate word aangemoedig om deel te wees van 'n Omgeegroep. Hier bedien ons mekaar en ander tot eer van die Here!
NG Pellissier
NG Pellissier added a new photo.May 5th, 2016 at 7:41am
76 152    View on Facebook
NG Pellissier
NG PellissierMay 3rd, 2016 at 10:21am
Hemelvaart diens Donderdagaand 5 Mei 18:30 in die kerk.. Nooi asb julle vriende en kollegas saam.
7    View on Facebook
NG Pellissier
NG Pellissier added 3 new photos.May 2nd, 2016 at 7:22pm
Dankie aan Charles Truter wat 'n groot groep manne na die Karoo Mighty Men saamtrek geneem het. Die manne getuig van 'n baie geseënde naweek!
2    View on Facebook
NG Pellissier
NG Pellissier added 3 new photos.April 29th, 2016 at 9:17am
Ons sê baie geluk aan die Premêre Skool Onze Rust wat ons wenprys van R5 000 gewen het met ons Koorkompetisie tydens ons Familiefees. Baie dankie aan elke skool wat deelgeneem het. Volgende jaar maak ons weer so !
1    View on Facebook
NG Pellissier
NG Pellissier shared an event.April 28th, 2016 at 8:47am
Almal welkom
   View on Facebook

  • Kopiereg © 2013 NG Kerk Pellissier