Pellissier Embleem

Sondae: 08:15 en 10:00  |  Skoolvakansies en langnaweke 9:00  |  Jeugdiens: 18:30

Tel: 051 4224 917  |  Epos: ngk@ngkerkpellissier.co.za  |  Adres: Vlakfonteinlaan 6

GEDAGTE VIR DIE WEEK

 

Waar daar lewe is, is daar hoop vs Waar daar hoop is, is daar lewe…..

Een van die bevindinge van die skrywer Victor Frankl wat gedurende die tweede wêreldoorlog ‘n gevangene was, was dat wanneer ‘n gevangene alle hoop laat vaar het om gered te word, so ‘n persoon kort daarna gesterf het.

Die gevangenis wat wel hoop behou het, het onmenslike omstandighede oorleef.

In Romeine 15: 13 lees  ons:

Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!

As Christene word ook ons gereeld deur sogenaamde “hooplose” situasies gekonfronteer. Die situasie in ons land, dalk ‘n situasie waar ons ons werk verloor, of ‘n mediese diagnose.

Is dit nie wonderlik om te weet dat ons ons nie hoef vas te kyk in ‘n sekere situasie nie, maar verby dit kan kyk omdat ons “verder” kan sien. Ons hoop vind ons in en by ons Here omdat niks ons hoop van ‘n Ewige Lewe saam met Hom kan uitdoof nie.

Verder is dit nie net ons hoop nie, maar ons het die versekering dat Hy elke dag by ons is omdat die Heilige Gees in ons woon.

Dit is vreeslik belangrik dat ons as Christene bekend moet wees as hoopvolle mense, want waar daar hoop is, is daar lewe!

Mooi hoopvolle week vir jou!

Deon Langenhoven

 

        Ontdek jou genade gawes – Vraelys Omgeegroep (Miracle of life change) (boekie)docx

NGPellissier terugvoer na Besluite van Spesiale Sinodale Vergadering 20161110 begeleidende brief

Dieselfde Geslag Verhoudings – Waaroor het ons konsensus

     

  Kliek hieronder om ons Youtube blad en die Jeug se Facebook bladsy te besoek:

youtube

https://www.facebook.com/groups/pellissierjonk/

Facebook(Kliek op opskrif vir skakel na Facebook bladsy)

#104 - An access token is required to request this resource. Here are some possible solutions to fix the error.

  • Kopiereg © 2013 NG Kerk Pellissier