Pellissier Embleem

Sondae: 08:15 en 10:00  |  Skoolvakansies en langnaweke 9:00  |  Jeugdiens: 18:30

Tel: 051 4224 917  |  Epos: ngk@ngkerkpellissier.co.za  |  Adres: Vlakfonteinlaan 6

                                    GEDAGTE VIR DIE WEEK

 

Soos jy reeds weet het die Gemeente Raad op Maandagaand 09 November 2015 besluit om in die lig van sy eie verklaring luisterend na God en die konteks waarbinne Hy ons roep om sy lig te wees ‘n reis te onderneem rakende die besluite van die Algemene Sinode oor Selfde Geslag Verhoudings.

Intussen het die Moderamen op Woensdag 18 November 2015 die volgende verklaring uitgereik:

MEDIAVERKLARING: MODERAMEN

 18 November 2015

Die Moderamen van die Algemene Sinode het van 16-18 November 2015 in Kemptonpark vergader. Die vergadering het in ’n positiewe gees en ’n goeie gesindheid plaasgevind. Daar was hoofsaaklik twee sake op die agenda. Eerstens is onderskeidend gedink oor God se roeping vir die kerk in 2016. Twee prioriteite is geïdentifiseer:

• Die gestuurdheid van gelowiges na die wêreld.

• Die onderlinge verbondenheid van gelowiges aan mekaar.

Die Moderamen het hierdie prioriteite passievol omhels en is oortuig daarvan dat hierdie fokus nuwe hoop sal bring vir ons land en sy mense. Elke sinode en kerklike struktuur sal betrek word by dié hoopgewende beweging. Ons is vas oortuig daarvan dat God, deur die bring en die leef van die evangelie, ’n nuwe toekoms wil ontsluit vir ons land.

Die tweede saak wat ons aandag geverg het, was die besluit van die Algemene Sinode oor selfde geslag verhoudings. Ons is intens bewus van die diep emosies wat hierdie besluit by gelowiges ontlok het.

Lidmate van die kerk het egter teen die besluit van die Sinode appelleer. Die Moderamen het hieroor advies ingewin by verskeie regsadviseurs. Die gemenereg vereis dat:

• Reeds die kennisgewing van ’n appèl die uitvoering van die besluit opskort. Die besluit is dus nie opgehef nie, maar kan nie tot en met die afhandeling van die appèlprosedure uitgevoer word nie.

• In terme van die kerk se eie ordereëlings kan slegs die volgende gewone Algemene Sinode die appèlle hanteer.

• Die implikasie hiervan is dat hierdie saak, hangende die hantering van die appèlle, nie verder op Algemene Sinodale vlak gedebatteer kan word nie. Dit kan egter op gemeentelike, ring en sinodale vlak verder bespreek en hanteer word.

Die Moderamen doen ’n beroep op gemeentes, ringe en sinodes om veilige en oop ruimtes te skep en verder gesprek te voer oor die aangeleentheid. Die geleentheid moet benut word om deeglik te besin oor die korrekte hantering van die Skrif, studie te doen van vorige besluite van die Algemene Sinode en ander relevante literatuur.

Die Moderamen is besorg oor die effek van hierdie impasse op lidmate met homoseksuele oriëntasie en hulle families en vriende. Ons roep gemeentes, ringe en sinodes op om met deernis en liefde met hierdie persone in gesprek te tree en hulle in te sluit in die warmte van ons kerklike huis.

Die Moderamen is ook besorg oor die lidmate wat met groot weerstand reageer het op die Sinode se besluite. Ons versoek hierdie gelowiges om die kerklike weë te benut om hulle standpunte te stel. Ons glo dat ons altyd almal se deelname aan gesprekke soos hierdie nodig het om uiteindelik die waarheid te onderskei.

Ons het goed nagedink oor die Skrif se oproep tot liefde en eensgesindheid.

Filippense 2:2 het onder meer tot ons gespreek: “Maak nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe.”

Ons is verbind tot die eenheid van die kerk. Ons is verbind om met liefde God te verheerlik. Daryl Guder sê:

“Disagreeing Christianly is one of the most powerful forms of incarnational witness the church can practice.” (The Continuous Conversion of the Church). Mag dit ook nou, waar ons intense verskille beleef, die krag van ons getuienis wees!

Namens Moderamen

 Ds Nelis Janse van Rensburg

 Voorsitter

Ek glo dat NG Gemeente Pellissier se reis (luister proses) soos beplan in lyn is met die Moderamen se versoek rondom selfde geslag verhoudings: “Die Moderamen doen ’n beroep op gemeentes, ringe en sinodes om veilige en oop ruimtes te skep en verder gesprek te voer oor die aangeleentheid. Die geleentheid moet benut word om deeglik te besin oor die korrekte hantering van die Skrif, studie te doen van vorige besluite van die Algemene Sinode en ander relevante literatuur.”

Daar word ‘n aantal luister geleenthede vir 2016 beplan. Sodra dit gefinaliseer is, sal die program deurgegee word.

Dankie dat jy deel is van ‘n gemeente wat nie wegskram van moeilike sake nie – maar wat met integriteit wil luister na God en na die konteks waarbinne Hy ons roep om sy lig te wees.

 

Groete,

Charles James

0823225484

charlesjames@vodamail.co.za

 

 

Kliek hieronder om ons Youtube blad en die Jeug se Facebook bladsy te besoek:

youtube

https://www.facebook.com/groups/pellissierjonk/

Facebook(Kliek op opskrif vir skakel na Facebook bladsy)

KFC - Kids For Christ
KFC - Kids For ChristMarch 8th, 2015 at 5:18pm
Lekker poppekas vandag! Volgende week is ons laaste byeenkoms vir die kwartaal.
   View on Facebook
KFC - Kids For Christ
KFC - Kids For ChristMarch 1st, 2015 at 4:39pm
Dink jy ook hoe awesome dit moes gewees het om te kon leef in die tyd van die 10 plae. Om te sien hoe God die Egiptenare straf. Dink net hoe amzing dit moes gewees het om deur die woestyn te trek en jy kan SIEN hoe God voor jy uittrek in 'n vuur- of wolk kolom.
   View on Facebook
KFC - Kids For Christ
KFC - Kids For ChristFebruary 22nd, 2015 at 5:11pm
Ons les vandag was oor Noag. Het jy geweet Noag was 601 jaar oud toe hy uit die ark geklim het. Dit wil sê hy was 600 jaar oud toe hy die ark gebou het. Awesome!
2    View on Facebook
KFC - Kids For Christ
KFC - Kids For ChristFebruary 16th, 2015 at 9:45pm
Alles in bestaan uit die klein deeltjies atome. Selfs jy. As jy wil weet uit hoeveel atome jy van gemaak is. Vat jou gewig en sit 27 nulle agter aan. Amazing!! God het jou perfek gemaak!!
2    View on Facebook
KFC - Kids For Christ
KFC - Kids For ChristFebruary 14th, 2015 at 9:14am
Verlede week het ons gekyk na die baie groot goed wat God gemaak het, komende Sondag kyk ons na die baie klein goed. Loer na die skakel om die omvang van die skepping te sien: http://htwins.net/scale2/
   View on Facebook

NG Pellissier

NG Gemeente Pellissier sien haarself as deel van God se familie wat Sy hande en voete in die wêreld is - daarom bedien ons mekaar en ander met die gesindheid en goeie nuus van Jesus Christus. Lidmate word aangemoedig om deel te wees van 'n Omgeegroep. Hier bedien ons mekaar en ander tot eer van die Here!
NG Pellissier
NG PellissierNovember 25th, 2015 at 1:40pm
Charles Smith se Omgeegroep reik uit... Dankie dat julle God se lig reflekteer!
26 2    View on Facebook
NG Pellissier
NG PellissierNovember 22nd, 2015 at 2:47pm
Baie geluk aan Nardus Greyling wat vanoggend na NG Gemeente Jeffreysbaai beroep is. Mag die Here vir jou en Elbé op 'n wonderlike manier in sy koninkryk gebruik! Dankie ook vir die mooi werk wat jy as teologiese student in NG Pellissier gedoen het!
37 1    View on Facebook
NG Pellissier
NG PellissierNovember 19th, 2015 at 10:54am
WARMNUUS
Soos jy reeds weet het die Gemeenteraad op Maandagaand 09 November 2015 besluit om in die lig van sy eie verklaring luisterend na God en die konteks waarbinne Hy ons roep om sy lig te wees ‘n reis te onderneem rakende die besluite van die Algemene Sinode oor Selfde Geslag Verhoudings.
Intussen het die Moderamen op Woensdag 18 November 2015 die volgende verklaring uitgereik:
MEDIAVERKLARING: MODERAMEN
18 November 2015
Die Moderamen van die Algemene Sinode het van 16-18 November 2015 in Kemptonpark vergader. Die vergadering het in ’n positiewe gees en ’n goeie gesindheid plaasgevind. Daar was hoofsaaklik twee sake op die agenda. Eerstens is onderskeidend gedink oor God se roeping vir die kerk in 2016. Twee prioriteite is geïdentifiseer:
• Die gestuurdheid van gelowiges na die wêreld.
• Die onderlinge verbondenheid van gelowiges aan mekaar.
Die Moderamen het hierdie prioriteite passievol omhels en is oortuig daarvan dat hierdie fokus nuwe hoop sal bring vir ons land en sy mense. Elke sinode en kerklike struktuur sal betrek word by dié hoopgewende beweging. Ons is vas oortuig daarvan dat God, deur die bring en die leef van die evangelie, ’n nuwe toekoms wil ontsluit vir ons land.
Die tweede saak wat ons aandag geverg het, was die besluit van die Algemene Sinode oor selfde geslag verhoudings. Ons is intens bewus van die diep emosies wat hierdie besluit by gelowiges ontlok het.
Lidmate van die kerk het egter teen die besluit van die Sinode appelleer. Die Moderamen het hieroor advies ingewin by verskeie regsadviseurs. Die gemenereg vereis dat:
• Reeds die kennisgewing van ’n appèl die uitvoering van die besluit opskort. Die besluit is dus nie opgehef nie, maar kan nie tot en met die afhandeling van die appèlprosedure uitgevoer word nie.
• In terme van die kerk se eie ordereëlings kan slegs die volgende gewone Algemene Sinode die appèlle hanteer.
• Die implikasie hiervan is dat hierdie saak, hangende die hantering van die appèlle, nie verder op Algemene Sinodale vlak gedebatteer kan word nie. Dit kan egter op gemeentelike, ring en sinodale vlak verder bespreek en hanteer word.
Die Moderamen doen ’n beroep op gemeentes, ringe en sinodes om veilige en oop ruimtes te skep en verder gesprek te voer oor die aangeleentheid. Die geleentheid moet benut word om deeglik te besin oor die korrekte hantering van die Skrif, studie te doen van vorige besluite van die Algemene Sinode en ander relevante literatuur.
Die Moderamen is besorg oor die effek van hierdie impasse op lidmate met homoseksuele oriëntasie en hulle families en vriende. Ons roep gemeentes, ringe en sinodes op om met deernis en liefde met hierdie persone in gesprek te tree en hulle in te sluit in die warmte van ons kerklike huis.
Die Moderamen is ook besorg oor die lidmate wat met groot weerstand reageer het op die Sinode se besluite. Ons versoek hierdie gelowiges om die kerklike weë te benut om hulle standpunte te stel. Ons glo dat ons altyd almal se deelname aan gesprekke soos hierdie nodig het om uiteindelik die waarheid te onderskei.
Ons het goed nagedink oor die Skrif se oproep tot liefde en eensgesindheid.
Filippense 2:2 het onder meer tot ons gespreek: “Maak nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe.”
Ons is verbind tot die eenheid van die kerk. Ons is verbind om met liefde God te verheerlik. Daryl Guder sê:
“Disagreeing Christianly is one of the most powerful forms of incarnational witness the church can practice.” (The Continuous Conversion of the Church). Mag dit ook nou, waar ons intense verskille beleef, die krag van ons getuienis wees!
Namens Moderamen
Ds Nelis Janse van Rensburg
Voorsitter
Ek glo dat NG Gemeente Pellissier se reis (luister proses) soos beplan in lyn is met die Moderamen se versoek rondom selfde geslag verhoudings: “Die Moderamen doen ’n beroep op gemeentes, ringe en sinodes om veilige en oop ruimtes te skep en verder gesprek te voer oor die aangeleentheid. Die geleentheid moet benut word om deeglik te besin oor die korrekte hantering van die Skrif, studie te doen van vorige besluite van die Algemene Sinode en ander relevante literatuur.”
Daar word ‘n aantal luister- en gespreksgeleenthede vir 2016 beplan. Sodra dit gefinaliseer is, sal die program deurgegee word.
Dankie dat jy deel is van ‘n gemeente wat nie wegskram van moeilike sake nie – maar wat met integriteit wil luister na God en na die konteks waarbinne Hy ons roep om sy lig te wees.

Groete,
Charles James
14    View on Facebook
NG Pellissier
NG Pellissier added 2 new photos.November 17th, 2015 at 9:43am
Die Kinderhuisbediening het die naweek die kinders van Doephuis geneem op 'n uitstappie na die Spur. Die kinders was so opgewonde en daar was nie einde aan hul energie nie.
1 1    View on Facebook
NG Pellissier
NG PellissierNovember 17th, 2015 at 9:08am
Op Sondag 15 November was ons bevoorreg om die Nasorgsentrum tydens ons diens te kon sien optree. Dankie dat julle jul gawes met ons gedeel het. Ons bid die Here se seën af op elkeen van julle.
34 1    View on Facebook

  • Kopiereg © 2013 NG Kerk Pellissier