GEDAGTE VIR DIE WEEK

 

 

As Gemeenteraad het ons laas jaar lank gepraat en besin oor ‘n embleem/logo wat ons sou kon gebruik wat uitdrukking sou kon gee aan lidmate se en ervaring van die gemeente. Dit moes iets wees wat nie te veel verduideliking nodig het nie, maar dit moes terselfdertyd ook wyd genoeg wees om elke lidmaat se unieke verbintenis tot die gemeente te verwoord. Na vele pogings het ons tot die slotsom gekom dat die naam “Pellissier” eintlik alreeds ‘n magdom belewenisse van lidmate in homself ronddra. Binne die familie van NG Kerke het Pellissier gemeente hom-/haarself onderskei as ‘n vernuwende gemeente wat ‘n tuiste geword het vir lidmate wat identifiseer met dinamiese, warm, informele eredienste, inspirerende sang, ‘n jeugvriendelike atmosfeer en ‘n belewenisse van liefdevolle verhoudings in Omgeegroepe. Die naam “Pellissier” moes die embleem word! Dit alles wou ons saamvat in die uitbeelding van die naam. Die buzz-woorde wat gebruik is, was funky, with-it, warm, vriendelik en inviting! Hiermee het ons weggedoen met die amptelike skrif en die klem verskuif van “NG Kerk” na “Pellissier”, wat deel is van die “NG Kerkfamilie”, maar ook uniek eiesoortig. Die “slogan” aan die onderkant, verduidelik alles! “LEWE in GOD se LIEFDE”, met die kleure wat daarmee saamgaan.

Groen gaan saam met LEWE. Altyd dinamies – bereid om te verander en om na die eise van die tyd aanpassings te maak – groei!

Oranje-geel gaan saam met GOD. Die bron van lewe. Soos die son die bron van alle lewe en groei is, so is geestelike lewe alleen in God te vinde!

Rooi-pers gaan saam met LIEFDE. Liefde is warm en gasvry – almal welkom. ‘n Uitvloeisel van ‘n lewe in God.

Ek wil jou uitnooi om deel te word en te wees van Pellissier …!

Eugene Barnard – eugene@ngkerkpellissier.co.za

 

Kliek hieronder om ons Jeug se Facebook bladsy te besoek:

https://www.facebook.com/groups/pellissierjonk/

 

Facebook

KFC - Kids For Christ
KFC - Kids For ChristOctober 9th, 2014 at 10:40am
Vakansie Kapperjolle!!!
5    View on Facebook
KFC - Kids For Christ
KFC - Kids For Christ added 7 photos.June 22nd, 2014 at 10:48am
"Minute 2 win it" @ KFC
   View on Facebook
KFC - Kids For Christ
KFC - Kids For Christ added a new photo.May 4th, 2014 at 10:29pm
4 1    View on Facebook
KFC - Kids For Christ
KFC - Kids For ChristFebruary 10th, 2014 at 6:00pm
So Loof en Prys 109 kids die Here!
5    View on Facebook
KFC - Kids For Christ
KFC - Kids For Christ commented on their own status.February 10th, 2014 at 5:44am
   View on Facebook

NG Pellissier

NG Gemeente Pellissier sien haarself as deel van God se familie wat Sy hande en voete in die wêreld is - daarom bedien ons mekaar en ander met die gesindheid en goeie nuus van Jesus Christus. Lidmate word aangemoedig om deel te wees van 'n Omgeegroep. Hier bedien ons mekaar en ander tot eer van die Here!
NG Pellissier
NG Pellissier added a new photo.January 25th, 2015 at 10:16am
6    View on Facebook
NG Pellissier
NG PellissierJanuary 25th, 2015 at 8:42am
“Gelukkig is almal wie se lewe van binne af nuut geword het. God sal sorg dat hulle Hom met hul eie oë sien. (Matteus 5:8 DB)
37 2    View on Facebook
NG Pellissier
NG PellissierJanuary 25th, 2015 at 8:41am
“You’re blessed when you get your inside world—your mind and heart—put right. Then you can see God in the outside world. (Matthew 5:8 MSG)
8    View on Facebook
NG Pellissier
NG Pellissier likes a link.January 25th, 2015 at 8:17am
   View on Facebook
NG Pellissier
NG PellissierJanuary 24th, 2015 at 7:36am
“You’re blessed when you’re content with just who you are—no more, no less. That’s the moment you find yourselves proud owners of everything that can’t be bought. (Matthew 5:5 MSG)
22    View on Facebook

 

  • Kopiereg © 2013 NG Kerk Pellissier