Ons Pellissier Span

Charles James

Spanleier
Koördineer bedienings, fasiliteer geloofsonderskeidende leierskaps prosesse, eredienste, pastoraat en lewensafrigting.

Francois Lamprecht

Leraar- Jeug
Jong bedienings, worship en eredienste. Hy bedien saam met groepe jongmense wat mekaar en ander help om God as Realiteit te leer ken.

Rikus Hattingh

Leraar- Omgeegroepe
Verantwoordelik vir die omgeegroepe en getuienis bedienings, opleiding van groepleiers en pastoraat.

Charné Mathewson

Kinderbediening
Alle fasette van die Kinderbedienings. Bedien kinders met groot liefde om iets van God se liefde in ons gemeente te ervaar.

Attie Steyn

Deeltydse Leraar
Sielkundige dienste asook preekbeurte. Attie is een van die aangenaamste mense wat jy ooit sal ontmoet.

Deon Langenhoven

Steundienste Leier
Bestuur van ondersteunings- en administratiewe funksies asook personeel aangeleenthede. Koördineer ondersteuningsbedienings en Lewensafrigting.

Marlene Scorgie

Finansiële Beampte
Boekhouding asook ontvangs van alle inbetalings soos kollektes, dankoffers en bydraes.

Sandra Swart

Sekretaresse
Sekretariële funksies, skakelpersoon vir siekebediening, werksgeleenthede en huweliksreëlings.

Zandra van Niekerk

Administratiewe Beampte
Administrasie van nuwe lidmate, doop en lidmaat registers, afkondigings en kategese indelings.
Tree oor naweke op as fasiliteite beampte.

Johan van der Walt

Fasiliteite Beampte
Koördineer lokaalbesprekings, oop en toesluit van lokale, reëlings vir die gebruik van kerkterrein asook instandhouding van fasiliteite en perseel.

Carita Visser

Musiekleier
Musiek bediening van oggend eredienste. Bestuur, afrigting en leiding van musiekgroepe en personeel.

Werner Stander

Musiekleier
Musikale leiding vir oggend eredienste. Ook een van die aangenaamste mense wat jy ooit sal ken!