Belydenis Aflegging

Openbare Belydenis van Geloof

Hier by Pellissier dink ons effens anders oor geloofsbelydenis.
Belydenis aflegging is vir ons 'n baie belangrike deel van ons geloofsreis. Dit is waar jy reageer op die uitnodiging wat God al met jou doop reeds gemaak het om jou God te wees en om jou te nooi om Sy kind te wees.
Belydenis gaan nie oor jou ouderdom nie.
Belydenis gaan nie oor wanneer jou groep belydenis aflê nie.
Dit gaan oor jy en God.
Dit gaan oor jy en jou geloofsfamilie.
Dit gaan oor betrokke wees in die Koninkryk van God en om aan te meld vir diens by jou gemeente.

Belydenis van geloof word afgelê by die Jong Erediens, nadat jy by jou groepleier  aansoek gedoen het om hierdie stap te neem. ‘n Belydenis-oriënteringsklas, soos aangedui op die gemeentekalender, word dan aangebied deur Ds. Francois Lamprecht. Hierdie klas vind plaas in die kerk se kapel op ‘n Vrydagmiddag en is verpligtend.
Kyk mooi na die afsny-datums van aansoeke vir Belydenis van Geloof en handig jou aansoekvorm betyds in.
Volwassenes wat Belydenis van Geloof wil aflê reël met Zandra vir ‘n alternatiewe 6 weke kursus.  
Aansoekvorms vir Belydenisaflegging kan jy hier onder kry.