Pellissier Media

Nuutste Erediens

Preek oudio en slides

As jy graag net na die preek wil luister en volg op die slides soos dit in die erediens gebruik word maak gerus hiervan gebruik. Indien jy die preek video wil volg doen so hieronder.

Preek video

Kyk gerus na ons nuutste erediens hier. Die nuutste eredienste asook 'n volledige lys van ouer dienste is beskikbaar op Facebook of Youtube.

DVD's

Tydens die oggenddienste word dvd-opnames gemaak van preke en verrigtinge. Tydens die verrigtinge word dit ook direk op die skerm van die kapel geprojekteer vir persone wat die diens daar wil volg. Veral ouers met kleiner kinders wat nie van die moederskamers gebruik wil maak nie vind hierdie reëling baie gemaklik. Kleiner kinders kan op die vloer sit en speel terwyl die diens op die skerm gevolg word.
DVD’s is beskikbaar van dienste en geleenthede en kan deur belangstellendes by die inligtingsentrum teen R30 per DVD bestel word. Bestelde DVD’s is die volgende Sondag gereed en kan deur die besteller weer by die inligtingsentrum afgehaal word.
Kontak: Basie Botha
Sel:  082 777 2211