PELLISSIER DANKOFFERS
In Pellissier droom ons om as God se familie sý hande en voete in die wêreld te wees deur mekaar en ander met die gesindheid en boodskap van Jesus Christus te bedien.
Om hierdie droom te help realiseer, is ons kinders en jongmense vir ons baie belangrik – so belangrik dat ons ‘n Jeugwerker vir ons voor- en laerskool kinders én ‘n Jeugleraar vir die tieners en jongmense het.
Ons eredienste is ons energiepunte vanwaar lidmate gemobiliseer word as medewerkers in die uitleef van ons droom.  
Die leraars fokus op toerusting en bemagtiging.  Die vrug daarvan is lidmate wat toenemend verantwoordelikheid neem vir ‘n groot aantal bedieninge en uitreike in die gemeente.
Ons wil die Goeie Nuus van Jesus uitdra aan ‘n wêreld wat honger is vir nuwe lewe wat Jesus vir ons bring.  Daarom is getuienis bedienings vir ons ‘n hoë prioriteit.  Ons poog ook om die nuutste tegnologie te gebruik om die boodskap van Jesus Christus so vêr en wyd as moontlik te verkondig.  Jou gereelde dankoffer maak dit vir ons moontlik om hierdie droom te help realiseer!
Ons jaarlikse begroting van R5 975 000 word aangewend volgends die persentasies op die diagram.
Die opbou van ons lidmate, sending en getuienis asook ons Jeugbediening is die grootste fokus-areas in ons begroting.
Bo en behalwe ons jaarlikse begroting ontvang ons spesifieke skenkings van meer as R400 000 wat vir projekte soos ons kosmandjie bediening en ander uitreikwerk gebruik word.
SEISOEN VAN DANKBAARHEID (10e maand dankoffer)
In Afrika is die laaste seisoen van die jaar ‘n tyd van nuwe lewe en groei!  Dis vir ons as kinders van God ook ‘n tyd van feesviering en nuwe hoop met die opbou na Kersfees.In hierdie drie maande fokus ons ook op die baie dinge wat ons het om oor dankbaar te wees.  God seën ons met so baie en dit het ons gebruik geword om in hierdie tyd bo en behalwe ons maandelikse dankoffer ook ‘n spesiale jaarlikse offer aan God te maak.  Vir hierdie boekjaar het ons R730 590 begroot (12% van ons jaarlikse begroting).
Dis nie iets wat jy uit skuldgevoel of dwang hoef te doen nie - dis ‘n offer van dankbaarheid en vreugde!  Met hierdie offer maak jy dit moontlik vir ons as gemeente om die goeie nuus van Jesus deel van ander se lewens te maak en om lewens te verander op baie tasbare maniere.
Daar is “Seisoen van dankbaarheid” - koeverte in die voorportaal van die kerk of jy kan EFT of Zapper gebruik.
BOUPROJEK
Ons droom om ‘n fasiliteit vir ons kinderbediening op die kerkterrein te bou word stadig maar seker al hoe meer werklik! Sodra ons 60% (R1 800 000) van ons begrote R3 000 000 ingesamel het, begin ons bou! Op die oomblik staan ons boufonds op R936 000 (net oor die halfpadmerk).