Deel Hoop
is jou geleentheid om 'n verskil
te maak van waar jy ookal is!

Met Deel Hoop samel ons R120 000 in
vir die aankoop van twee
containers wat as basis gaan dien
vir ons uitreik en gemeenskaps
werk.

Hierdie projek is vir jou as deel is van ons aanlyn dienste- dalk is jy om die draai in Bloemfontein of dalk aan die anderkant van die die wêreld, maar jy kan vandag 'n verskil maak in iemand se lewe!

Elke sent van wat jy hier bydra gaan aan
die verspreiding van kos en klere vir behoeftiges.
Jy hoef nie fisies by iemand te wees om 'n groot
verskil te maak aan hoe hulle lewe vandag lyk nie.

Maniere om te gee

Aanlyn

Maak gerus gebruik van ons Payfast portaal om aanlyn te gee. Dis veilig en vinnig. Maak asb seker dat jy die korrekte verwysing bysit.

Betaal nou via Payfast:

Bedrag:
R

EFT

Maak seker om die verwysing: "DEEL HOOP" te gebruik wanneer jy 'n EFT doen.

Eft oorbetalings kan gemaak word na die volgende bank rekening:
ABSA Bank
Rek nr: 1570 580 384
Takkode: 334 334

Maak seker om die verwysing: "DEEL HOOP" te gebruik wanneer jy Zapper of Snapscan gebruik.

Zapper

Snapscan

Enige vrae oor 'n bydrae wat jy wil maak?

Ons hoor graag van jou. vul die vorm in en ons kontak jou so gou moontlik!